MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Doporučujeme:
Cestovní  kartu  Severák

Cestovní karta Vám umožňuje navštívit expozice muzeí,
zámků, klášterů a jiných památek severního Plzeňska.
Kartu získáte zdarma na každém objektu zapojeném
do projektu viz leták.

Leták Severák
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zvou na II. ročník cyklu přednášek

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy
vždy ve středu od 16:00 hod (16.5. až 20.6. 2018)

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA


Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
FRANTIŠEK  PEČENÝ  A  HEŘMANOVA  HUŤ

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - FRANTIŠEK PEČENÝ
Výstava potrvá do 10. června 2018.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
NA  PLZEŇSKÉ  PALETĚ

která probíhá v kostele.

Pozvánka - NA PLZEŇSKÉ PALETĚ
Výstava potrvá do 24. června 2018.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 20. 05. 2018
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý R O Č N Í   Z P R Á V Y