MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska ~~~
v Mariánské Týnici

Vás zve na oživlou prohlídku muzea
PRSTEM  PO  MAPĚ
- kvízy,  hry  a  povídání  k  výstavě

která se bude konat v sobotu
22. října od 14:00 do 17:00 hod.

Netradiční, zábavné a poučné ukončení návštěvnické sezóny
s občerstvením.
Během tohoto odpoledne si můžete poslechnout několik přednášek: od 14:00 hod - Proměny krajiny severního Plzeňska - komentovaná prohlídka k právě probíhající výstavě: Mapy a topografie - vedena Mgr.Jiřím Fákem, dále - Historická krajina kolem Kralovic - přednáší Mgr. Jakub Chaloupka a Využití map v archeologii - přednáší Mgr. Daniel Stráník.
Můžete se zúčastnit i dalších doprovodných akcí , jako je např. mapové puzzle; mapa a letecké snímky; archeologická dílna a tvoření s Domem dětí a mládeže Kralovice.

Ukončení sezóny - netradiční prohlídka muzea

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska ~~~
Mariánská Týnice

Vás srdečně zve na výstavu:
MAPY  A  TOPOGRAFIE
  SEVERNÍHO  PLZEŇSKA

které probíhá v refektáři muzea

Pozvánka - Mapy a topografie
Výstava potrvá do 30. října 2016.
Vlastivědný sborník:

Zpřístupnili jsme pro Vás
třetí číslo ročníku 2016 VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU.
Ve formátu PDF s původní grafickou úpravou a obrázky.

číslo 3 / 2016

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 18. 10. 2016
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
Ú V O D

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

Muzeum je zde od roku 1952. Dnes je zřizované Plzeňským krajem.

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organice
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

telefon: 373 396 410  nebo  373 397 993
fax:       373 397 991
IČO:      368 563
e-mail:  info@marianskatynice.cz

Mapa:


Ocenění z Gloria musealis
Zvláštní ocenění ze soutěže o Cenu Gloria musealis bylo našemu muzeu předáno 17. května 2012 v Národním muzeu v Praze.


Text k ocenění z Gloria musealis


Certifikát služby