MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na zahájení výstavy:
Jaroslav  FRANK
Josef  KOUTNÝ
František  RADA
DUŠE  KRAJINY  &  KRAJINA  DUŠE

Zahájení výstavy se koná v úterý 19.září
od 17:00 hod v kostele.

Pozvánka - DUŠE KRAJINY..
Výstava potrvá do 29. října 2017.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:

ŽIDOVSKÉ  PAMÁTKY
na severním Plzeňsku

která probíhá v refektáři muzea.

Pozvánka - ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Pozvánka - Přednášky ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Výstava potrvá do 29. října 2017.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zve na cyklus přednášek

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA

Pozvánka:

~~~ Hlavní město Praha ve spolupráci ~~~
s Czech Architecture Week a spolkem Hravý architekt

Vás srdečně zvou na výstavu:
BAROKO   V  ČESKÝCH  ZEMÍCH
- Interaktivní výstava pro děti a dospělé.
Putování po stopách baroka.

Výstava probíhá v: Clam-Gallasův palác, Praha 1

Pozvánka - BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH
Výstava potrvá do 15. října 2017.

Tisková zpráva

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 17. 09. 2017
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
P R O   Š K O L Y