Paměť  krajiny III 

Kniha je věnována drobným památkám mikroregionu Plaska a přináší katalog památek, které zde zanechaly generace žijící  po staletí.

Příběhy lidí, zakotvené v krajině kapličkami, křížky a památníčky, hraničními mezníky a sochami najdete v knize spolu s fotografiemi a historií těch opomíjených, zapomenutých památek, které z krajiny vytvářejí domov. Na podnět starostů mikroregionu se pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska vydali do archivů, aby přečetli svědectví starých kronik, prošli po zarostlých polních cestách k zapomenutým křížkům, navštívili malé osady a obce, aby zachytili na fotografiích zanikající i obnovovaný půvab drobných památek a kouzlo

zdejšího regionu.

 

Texty Irena Bukačová, Jiří Fák

Fotografie Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová

Počet stran 180

Náklad 500 ks

ISBN 978-80-87185-04-9

Cena 250,- Kč