Paměť  krajiny II  - průvodní text

 

Kniha „Paměť krajiny II“ je věnována drobným památkám mikroregionu Kralovicka a Žihelska a přináší také katalog památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Příběhy lidí, zakotvené v krajině kapličkami, křížky a památníčky, hraničními mezníky a sochami najdete v knize spolu s fotografiemi a historií těch opomíjených, zapomenutých památek, které z krajiny vytvářejí domov.

Na podnět starostů mikroregionu se pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska vydali do archivů, aby přečetli svědectví starých kronik, prošli po zarostlých polních cestách k zapomenutým křížkům, navštívili malé osady a městečka, aby zachytili na fotografiích zanikající i obnovovaný půvab drobných památek a kouzlo zdejšího regionu.

Drobné památky v krajině – smírčí kříže a hraniční mezníky, polní dřevěné křížky, kované či lité křížky na kamenných soklech, sochy světců a světic, památníky padlým v první či druhé světové válce, postavené pro vzpomínku či z úcty k hrdinství vyprávějí o osudech obyvatel zdejšího kraje, o jejich víře, naději, radosti, žalu a smutku za posledních několik století. Vyprávějí o kráse barokních alejí se sochami, o malých vesnických kaplích, jejichž zvonek odměřoval jiný čas, než je ten náš uspěchaný, o křížcích stavěných u pole na památku či s prosbou, za ty, které živilo. Zavedou návštěvníka do kraje, v němž se snoubí krása přírody a lidského díla.

Kniha obsahuje kapitoly: Historická charakteristika Kralovicka a Žihleska; Prameny k soupisu drobných památek mikroregionu a Katalog památek mikroregionu: Balková, Bílov, Bukoviná, Černá Hať, Hadačka, Hluboká, Hradecko, Chrášťovice, Kalec, Kračín, Kralovice, Mariánský Týnec, Mladotice, Odlezly, Ostrovec, Pastuchovice, Potvorov, Přehořov, Řemešín, Sedlec, Strážiště, Tis u Blatna, Trojany, Velečin, Výrov, Vysoká Libyně,  Žihle.

Publikace, která také odkazuje na četné prameny a literaturu jistě potěší zájemce o regionální historii a přispěje i k objevení půvabů dosud málo známého tichého kouta západních Čech.

 

Paměť krajiny II – soupis drobných památek Kralovicka a Žihelska

Vydalo v roce 2007 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice

pro Mikroregion Kralovice.

Texty Irena Bukačová, Jiří Fák

Fotografie Jiří Fák, Jindřich Kovařík, Václav Podestát

Počet stran 180

Náklad 400 ks

ISBN 978-80-903165-8-4

Cena 250,- Kč