Paměť  krajiny  - průvodní text

 

Kniha „Paměť krajiny“ věnována drobným památkám mikroregionu Manětín-Nečtiny-Štichovice, přináší katalog více než dvou set památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

Příběhy lidí, zakotvené v krajině kapličkami, křížky a památníčky, hraničními mezníky a sochami najdete v této knize spolu s fotografiemi a historií těch opomíjených, zapomenutých památek, které z krajiny vytvářejí domov.

Na podnět starostů mikroregionu se pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska vydali do archivů, aby přečetli svědectví starých kronik, prošli po zarostlých polních cestách k zapomenutým křížkům, navštívili malé osady a městečka, aby zachytili na fotografiích zanikající i obnovovaný půvab drobných památek a kouzlo zdejšího regionu.

Manětín, Nečtiny a Štichovice spolu s 26 obcemi, ležícími na rozhraní Plzeňského a Karlovarského kraje, patří ke kraji s bohatou historií, která se začala psát na přelomu prvního tisíciletí. Drobné památky v krajině – smírčí kříže a hraniční mezníky, polní dřevěné křížky, kované či lité křížky na kamenných soklech, sochy světců a světic, památníky padlým v první či druhé světové válce, postavené pro vzpomínku či z úcty k hrdinství vyprávějí o osudech obyvatel zdejšího kraje, o jejich víře, naději, radosti, žalu a smutku za posledních několik století. Vyprávějí o kráse barokních alejí se sochami, o malých vesnických kaplích, jejichž zvonek odměřoval jiný čas, než je ten náš uspěchaný, o křížcích stavěných u pole na památku či s prosbou, za ty, které živilo. Zavedou návštěvníka do kraje, v němž se snoubí krása přírody a lidského díla.

Kniha jistě potěší zájemce o regionální historii a přispěje i k objevení půvabů dosud málo známého tichého kouta západních Čech.

 

 

Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu.

Vydalo v roce 2006 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Náklad 400 kusů.

Texty Irena Bukačová, Jiří Fák.

Fotografie Jiří Fák, Václav Podestát.

ISBN 80-903165-6-5

Cena   250,- 

 

 

V roce 2008 dotisk a doplněné vydání!

 ISBN 978-80-87185-02-5