Od masopustu k Velikonocům – průvodní text.

 

Publikace o 80 stránkách ve dvou základních částech přibližuje jarní lidové zvyky počínaje masopustem a ve druhé Velikonoce jako svátky církevní. Tato část především představuje závěr života Ježíše Krista od poslední večeře přes křížovou cestu, ukřižování až po zmrtvýchvstání, a to pomocí vybraných sbírek Muzea a galerie severního Plzeňska a některých soch v krajině. V druhé části po obecném úvodu o lidových zvycích a obyčejích následuje popis jejich konkrétních projevů v několika lokalitách severního Plzeňska. Seznamuje čtenáře s masopustními průvody maškar, častým zvykem pochovávání Žida. Méně častými bylo pochování smrti a přinášení "líta", avšak rajrání na zelený čtvrtek je již popisováno v řadě míst stejně jako pomlázka. V publikaci se ale také dočteme o celé řadě zvyků již skutečně zapomenutých. V jejím závěru jsou popsány jednotlivé symboly Velikonoc a přidány recepty na tradiční velikonoční pokrmy. Text doprovází celkem 64 barevných i černobílých obrázků.

 

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska ve spolupráci s Nadačním fondem Mariánská Týnice v nákladu 400 ks.

Cena 150,-Kč