KRALOVICE – POSÁDKOVÉ MĚSTO 1929 – 1993

Publikace vydaná u příležitosti výstavy „Z historie kasáren v Kralovicích“, konané v muzeu 4. 6. – 19. 7. 2009.

Je členěna do tří kapitol, z nichž první reflektuje vznik a vývoj kralovických kasáren do roku 1945,

druhá popisuje historii vojenských útvarů, dislokovaných v Kralovicích v letech 1945-1993,

třetí část je vzpomínkovou výpovědí o životě v kasárnách z pohledu vojáka základní vojenské služby v 80. letech 20. století.

 

ISBN 978-80-87185-06-3

Náklad 300 kusů

150,- Kč