MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na speciální akci
Zmizelá  krajina
- Vlastivědná  procházka  do okolí Olšanské hájovny,
na zaniklou ves Újezd a k tvrzi Šebíkov.

která se bude konat v sobotu 22. zaří, sraz ve 14 hod.
! Nutná rezervace na tel. 724 225 408 !

Pozvánka Vlastivědná procházka
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na komentované prohlídky výstavy
Severský  BEAT
- historie big beatu na severním Plzeňsku 1964 - 94

PRVNÍ prohlídka se ZDEŇKEM RABOCHEM pod názvem
HISTORIE BIG BEATU VE SVĚTĚ I U NÁS
je ve středu 12. září od 16:00 hod.

DRUHÁ prohlídka s JAROMÍREM JÍROU na téma
VÝVOJ VÝROBY ČESKOSLOVENSKÝCH ELEKTROFONICKÝCH KYTAR se koná ve středu 26. září od 16:00 hod.


Pozvánka - Komentovaná prohlídka
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~
Statní oblastní archiv Plzeň
Okresní archiv Plasy

Vás srdečně zvou na II. ročník cyklu přednášek / podzim

ZA POZNÁNÍM BAROKA

který se bude konat v přednáškovém sále archivu (SOkA) Plasy
vždy ve středu od 16:00 hod (3.10. až 5.11. 2018)

Pozvánka - Cyklus přednášek ZA POZNÁNÍM BAROKA


www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 18. 09. 2018
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý S T A V Y
Právě probíhá výstava
V refektáři:
22. 08. – 28. 10. 2018
    SEVERSKÝ BEAT – HISTORIE BIGBEATU NA SEVERNÍM PLZEŇSKU

   

 
Výstavy v roce 2018
Průvodní list - Program výstav 2018
 
 
 • 25. 04. – 10. 06. 2018
      FRANTIŠEK PEČENÝ A HEŘMANOVA HUŤ

      - Vernisáž se koná 25. 04. od 17:00 hod v refektáři muzea.

 • 02. 05. – 24. 06. 2018
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marie
      NA PLZEŇSKÉ PALETĚ
      - Vernisáž se koná 02. 05. od 17:00 hod v kostele.

 • 08. 06. – 22. 07. 2018
      Výstava v západním ambitu
      MNOHOST V JEDNOTĚ – CISTRECIÁCKÁ KULTURNÍ KRAJINA VE STŘEDNÍ EVROPĚ
      - Vernisáž se koná 08. 06. od 17:00 hod v ambitu.

 • 13. 06. – 19. 08. 2018
      BOHUMIL KONEČNÝ – BIMBA, 1918 – 2018

      - Vernisáž se koná 13. 06. od 17:00 hod v refektáři muzea.

 • 27. 06. – 09. 09. 2018
      Výstava v kostele Zvěstování P. Marie
      BLANKA BOHDANOVÁ – INSPIRACE
      - Vernisáž se koná 27. 06. od 17:00 hod v kostele.

 • 22. 08. – 28. 10. 2018
      SEVERSKÝ BEAT – HISTORIE BIGBEATU NA SEVERNÍM PLZEŇSKU

      - Vernisáž se koná 22. 08. od 17:00 hod v refektáři muzea.

 • časově neomezeno
      PETR BRANDL

      Restaurované obrazy - Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora,
  Stětí sv. Barbory
      v kostele Zvěstování P. Marie.

Změna programu vyhrazena.
 
Pozvánka - Severský BEAT
Výstava - Severský BEAT
 
Výstava - Severský BEAT
Výstava - Severský BEAT
 
Výstava - Severský BEAT
 
 
Fotografie - GDPR