MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
LIDOVÁ  ARCHITEKTURA
PLZEŇSKÉHO KRAJE

která probíhá v refektáři do 28. dubna 2019.

Pozvánka - LIDOVÁ ARCHITEKTURA

Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
BAROKNÍ  POKLADY
II. část

která probíhá v kostele do 17. února 2019.

Pozvánka - Barokní poklady

Program 2019
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou

na umělecké večery 63. koncertní sezóny (2018 / 2019)

které se budou konat v Mariánské Týnici

Plakát 63. koncertní sezóna

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 15. 01. 2019
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V Ý S T A V Y
Právě probíhá výstava
V refektáři:
08. 01. – 28. 04. 2019
    LIDOVÁ ARCHITEKTURA – PLZEŇSKÉHO KRAJE

   
V kostele:
08. 01. – 17. 02. 2019
    BAROKNÍ POKLADY II. část
   

 
Výstavy v roce 2019
  • časově neomezeno
        PETR BRANDL

        Restaurované obrazy - Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora,
    Stětí sv. Barbory
        v kostele Zvěstování P. Marii.

Změna programu vyhrazena.
 
 
Pozvánka - LIDOVÁ ARCHITEKTURA
 
Pl.
 
Program 2019
 
Fotografie - GDPR