MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
HISTORIE  ŽELEZNIČNÍ   TRATĚ
MLADOTICE -> RAKOVNÍK

která se koná v refektáři muzea.

Pozvánka - Historie železnice
Výstava potrvá do 25. června 2017.
Pozvánka:

~~~ Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice ~~~

Vás srdečně zve na výstavu:
KERAMICKÉ  INSPIRACE  3

která probíhá v kostele.

Pozvánka - Keramické inspirace
Výstava potrvá do 18. června 2017.
www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 22. 05. 2017
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
V L A S T I V Ě D N Ý   S B O R N Í K