MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V   MARIÁNSKÉ   TÝNICI,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE
Logo Pohled Česky Deutsch English
A K T U A L I T Y
Projekt IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_/0000332
Program 2018
Pozvánka:

~~~ Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice ~~~
a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Vás srdečně zvou

na umělecké večery 62. koncertní sezóny (2017 / 2018)

které se budou konat v Mariánské Týnici

Plakát 62. koncertní sezóna

www.marianskatynice.cz
Poslední aktualizace: 16. 02. 2018
© Muzeum a galerie severního Plzeňska

 
IROP      2015 Plzeň      Plzeňská vstupenka      ROP

úvod | expozice | výstavy | kulturní akce a přednášky | pro školy | publikace | vlastivědný sborník | knihovna | svatby | výroční zprávy | kontakty | odkazy |
P U B L I K A C E

Všechny níže uvedené publikace (do vyprodání zásob) si můžete objednat na dobírku - Email: info@marianskatynice.cz

Zalozka  1 | 2 | 3 | 4 |
Sborník
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK
čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska


Časopis s kratšími studiemi a články a aktuálními informacemi z oblasti muzejnictví a památkové péče.

Vychází 4x ročně

formát A5
sešit

registrováno MK ČR E 12301.
Cena Kč 4 x 10 Kč
1. světová válka
1. světová válka a její ohlasy na severním Plzeňsku

Text: Irena Bukačová, Jiří Fák, Miroslav Hus

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2014

Publikace je sestavena převážně z autentických dobových kronikářských záznamů, válečných deníků nebo vzpomínek vojáků z různých front i z různých válečných stran, opatřených v úvodu kapitol krátkými komentáři. Záznamy byly jen
v minimální míře opraveny podle pravidel současného pravopisu, jinak byly ponechány ve své autentické podobě. Válečné zážitky obyvatel obcí severního Plzeňska ani vojáků 35 či 88 regimentu, k nimž převážná většina z nich narukovala, nejsou od jiných oblastí Čech nijak výjimečné. Je to obraz bídy, lidského strádání a zbytečného umírání.

Náklad 400 kusů
2014  ISBN 978-80-87185-19-3
Cena 120 Kč
Architektura Jana Blažeje Santiniho
Architektura Jana Blažeje Santiniho – Aichla na severním Plzeňsku

Text: Irena Bukačová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2014

Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677–1723) představuje jedinečný a ucelený soubor barokních staveb, výrazně ovlivňujících tvář české krajiny. Publikace se zaměřuje na jeden ze západočeských okruhů Santiniho tvorby, který vznikl díky plaskému klášteru během prvního a druhého desetiletí 18. století. Jeho dílo lze chápat jako vyvrcholení linie zvané „opus italicum“ v českých zemích. Katalog staveb Jana Blažeje Santiniho Aichla na severním Plzeňsku zahrnuje deset architektonických památek, řazených abecedně podle lokalit (Hubenov, Kalec, Kostelec, Kozojedy, Mariánská Týnice, Mladotice, Nadryby, Nebřeziny, Plasy, Všehrdy), které tvoří jednotlivé kapitoly s bohatou ikonografickou přílohou, dosud neznámým archivními prameny, mapovým zobrazením, dostupnými plány a současnou fotodokumentací.

 
2014  ISBN 978-80-86720-61-6
Cena 299 Kč
Paměť krajiny VIII
PAMĚŤ KRAJINY VIII
Soupis drobných památek Nýřanska


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jiří Fák, Václav Podestát

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2013.

Kniha věnována drobným památkám Nýřanska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly předchozí generace.

náklad 500 ks
196 stran
1. vydání

2013  ISBN 978-80-87185-18-6
Cena 250 Kč
Paměť krajiny VII
PAMĚŤ KRAJINY VII
Soupis drobných památek Touškovsko a Úněšovsko


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jiří Fák, Václav Podestát

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2011.

Kniha věnována drobným památkám Touškovska a Úněšovska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 500 ks
185 stran
1. vydání

2011  ISBN 978-80-87185-15-5
Cena 250 Kč
Paměť krajiny VI
PAMĚŤ KRAJINY VI
Soupis drobných památek Úterska a Bezvěrovska


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jaroslav Bican, Jiří Fák, Václav Podestát, Přemysl Řezníček, Zdeňka Řezníčková, Hedvika Smejkalová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2010.

Kniha věnována drobným památkám Úterska a Bezvěrovska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 300 ks
187 stran
1. vydání

2010  ISBN 978-80-87185-14-8
Cena 250 Kč
Paměť krajiny V
PAMĚŤ KRAJINY V
Soupis drobných památek Dolnobělska a Hornobřízska


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jaroslav Bican, Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2010.

Kniha věnována drobným památkám Dolnobělska a Hornobřízska, přináší katalog mnoha památek, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 200 ks
175 stran
dotisk, 2. doplněné vydání

2010  ISBN 978-80-87185-13-1
Cena 250 Kč
Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně


texty:  Irena Bukačová, Dagmar a Radana Hamsíková, Jan Royt
foto:    Marie Holečková, Radana a Dagmar Hamsíková, Václav Podestát

Pro Muzeum a galerii severního Plzeňska vydalo nakladatelství MH v roce 2010

Formát 20x18 cm
2010  ISBN 978-80-86720-51-7
Vyprodaná
Hrdinové a oběti
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

HRDINOVÉ A OBĚTI
Druhá světová válka a holocaust v Kralovicích


text:  Irena Bukačová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska a město Kralovice v roce 2010

Formát 20x18 cm
2010  ISBN 978-80-87185-10-0
Vyprodaná
Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích
OPĚT  V  PRODEJI!

Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích


text:  Irena Bukačová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v mariánské Týnici a Občanské sdružení Gryspek pro záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích ve spolupráci s Nadačním fondem Mariánská Týnice v roce 2010

Formát 145x209 mm
2010  ISBN 978-80-87185-11-7
Cena Kč 110,-
Kaple s hvězdou
OPĚT V PRODEJI!  

Kaple s hvězdou
Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích


text:  Irena Bukačová
foto:  Dagmar Hamsíková, Jindřich Kovařík, Václav Podestát

V roce 2010 vydal Nadační fond Mariánské Týnice, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a obec Mladotice za Podpory Plzeňského kraje ke 300. výročí vysvěcení kaple Jména Panny Marie v Mladoticích.

Formát 145x209 mm
2010  ISBN: 978-80-87185-12-4
Cena Kč 50,-
Doba zkoušek a naděje
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

DOBA ZKOUŠEK A NADĚJE
Deník děkana Františka Wonky z let 1938–1945


K vydání připravil Pavel Suk

Vydalo nakladatelství Machart s.r.o. v roce 2010 pro město Manětín

  
  
2010  ISBN 978-80-904318-6-7
Vyprodaná
DĚJINY POLITICKÉHO OKRESU KRALOVICKÉHO
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

DĚJINY POLITICKÉHO OKRESU KRALOVICKÉHO


Václav Kočka

Vydala Agroscience s.r.o. ve spolupráci s Musejním spolkem královského města Rakovníka a Muzeem T. G. M. v Rakovníku v roce 2010 /2. vydání/

  
V této knize je popsána historie okresů Kralovický a Manětínský. Publikace se čtenářům dostává téměř ve stejné podobě, jak vypadala v době svého prvního vydání v roce 1930.

rozsah 736 stran, formát A5, pevná vazba
2010  ISBN 978-80-85081-329
Vyprodaná
Od adventu do Hromnic
Od adventu do Hromnic
- křesťanské tradice a lidové zimní obyčeje na severním Plzeňsku


texty:  Irena Bukačová, Jana Dienstpierová, Jiří Fák
foto:    Václav Podestát

Vydalo v roce 2009 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Nadační fond Mariánská Týnice

Kniha přibližuje křesťanské tradice a lidové zimní obyčeje na severním Plzeňsku.

78 stran
brožovaná vazba
2009  ISBN 978-80-87185-07-0
Cena Kč 30,-
Kralovice - Posádkové město
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

KRALOVICE – POSÁDKOVÉ MĚSTO 1929 – 1993


Vydalo v roce 2009 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha popisuje historii kasáren a vojenské posádky v Kralovicích.

  
náklad 300 ks

2009  ISBN 978-80-87185-06-3
Vyprodaná
Paměť krajiny V
PAMĚŤ KRAJINY V

texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jaroslav Bican, Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pro OÚ Horní Bělá v roce 2009.

Kniha věnována drobným památkám na území Dolnobělska a Hornobřízska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 500 ks
184 stran
2009  

Zájemce odkazujeme na 2. doplněné vydaní (viz. výše) - tato kniha není v běžném prodeji!

viz. výše
Paměť krajiny IV
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

PAMĚŤ KRAJINY IV


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová

Vydalo v roce 2009 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha věnována drobným památkám Chříčska a Kožlanska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 400 ks
175 stran

2009  ISBN 978-80-87185-05-6
Vyprodaná
Dějiny Rakovnicka
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

DĚJINY RAKOVNICKA


Václav Kočka

Vydala Agroscience s.r.o. ve spolupráci s Musejním spolkem královského města Rakovníka a Muzeem T. G. M. v Rakovníku v roce 2009 /2. vydání/

Kniha vás zve na historický výlet po okolí královského města Rakovníka. Průvodcem je nejvýznamnější amatérský historik Rakovnicka - Václav Kočka. Ten, jakožto poštovní úředník, cestoval Rakovnickem a při této příležitosti sbíral záznamy o historii tohoto kraje. Sebrané paměti publikoval roku 1936 v knize Dějiny Rakovnicka, kterou vám v nezměněné formě předkládáme.

rozsah 724 stran, formát A5, pevná vazba
2009  ISBN 978-80-85081-28-2
Vyprodaná
Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech
Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech

texty:  Jiří Fák, Luděk Krčmář

Vydalo v roce 2008 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha je po několika výstavách, uskutečněných v minulosti, prvním souborným vydáním diapozitivů malebných pohledů na lokality ze sbírek Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Západočeského muzea v Plzni na minulost některých krajinných, městských i vesnických oblastí a zákoutí i průmyslových objektů.

náklad 1000 ks
104 stran

2008  ISBN 978-80-87185-03-2
Cena 50 Kč
Publikace - katalog
OD MÁJŮ DO POSVÍCENÍ
- křesťanské tradice a lidové jarní, letní a podzimní obyčeje na severním Plzeňsku


Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě v Mariánské Týnici má celkem 90 stran s texty PhDr. I. Bukačové, Jany Dienstpierové, A. Svobodové a bohatou obrazovou přílohou.


90 stran
brožovaná vazba
2008  ISBN 978-80-87185-00-1
Cena 30 Kč
Paměť krajiny III
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

PAMĚŤ KRAJINY III


texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jiří Fák, Václav Podestát, Hedvika Smejkalová

Vydalo v roce 2008 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha věnována drobným památkám mikroregionu Plaska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 500 ks
180 stran

2008  ISBN 978-80-87185-04-9
Vyprodaná
Paměť krajiny II
PAMĚŤ KRAJINY II

texty:  Irena Bukačová, Jiří Fák
foto:   Jiří Fák, Jindřich Kovařík, Václav Podestát

Vydalo v roce 2007 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha věnována drobným památkám mikroregionu Kralovicka a Žihelska, přináší katalog mnoha památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 400 ks
180 stran

2007  ISBN 978-80-903165-8-4
Cena 250 Kč
Od masopustu..
VYPRODÁNO!   Kniha je k dispozici pouze ve formátu PDF.

OD MASOPUSTU K VELIKONOCŮM


texty:  Irena Bukačová, Jana Dienstpierová, Jiří Fák
foto:   Jana Dientspierová, Jiří Fák, Václav Podestát

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska ve spolupráci s Nadačním fondem Mariánská Týnice.

Publikace o 80 stránkách ve dvou základních částech přibližuje jarní lidové zvyky počínaje masopustem a ve druhé Velikonoce jako svátky církevní.

náklad 400 ks                              Publikace ve formátu PDF

2007  ISBN 80-903165-7-3
Vyprodaná
Paměť krajiny
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

PAMĚŤ KRAJINY    - v roce 2008 dotisk a doplněné vydání!


Irena Bukačová, Jiří Fák

Vydalo v roce 2006 Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Kniha věnována drobným památkám mikroregionu Manětín-Nečtiny-Štichovice, přináší katalog více než dvou set památek, které zde zanechaly generace žijící po staletí.

náklad 400 ks                              Publikace ve formátu PDF

2006  ISBN 80-903165-6-5
2008  ISBN 978-80-87185-02-5  dotisk a doplněné vydání
Vyprodaná
Historie divadla
VYPRODÁNO!   Kniha je k dispozici pouze ve formátu PDF.

HISTORIE OCHOTNICKÉHO DIVADLA NA SEVERNÍM PLZEŇSKU


Odpovědný redaktor: Jiří Fák

Vydal Nadační fond Mariánská Týnice ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska za finančního přispění Plzeňskéh kraje z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2006

Publikace popisuje historii všech ochotnických spolků severního Plzeňska. Je doplněna 50 barevnými a černobílými fotografiemi.

Sazba a tisk: Tiskárna Bílý slon s.r.o.       Publikace ve formátu PDF

náklad 300 ks
brožováno, 100 stran


2006
Vyprodaná
S.P. NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

SEVERNÍ PLZEŇSKO NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH


Jiří Fák a Pavel Růt

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2005

Staré pohlednice ukazují pohled na minulost měst, městeček a vesnic v dané oblasti.Doplněno popisem pohlednic.

220 stran

2005  ISBN 80-903165-2-2
Vyprodaná
Plaský klášter
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

PLASKÝ KLÁŠTER
a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny


Kolektiv autorů.

Vydal Městský úřad Plasy a Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 2005

Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11. – 13. května 2005.

  
2005
Vyprodaná
Jan Jindřich Marek
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

JAN JINDŘICH MAREK
JAN Z HVĚZDY


Bohdan Zilynskyj

Jedinečná odborná publikace, shrnutí starších a prezentace nejnovějších poznatků o významném spisovateli, faráři a kulturním činiteli doby národního obrození.

formát A5
brožováno, 73 stran


2003  ISBN 80-903165-1-4
Vyprodaná
Panna vejpůl
PANNA VEJPŮL

Irena Bukačová

Vydal Nadační fond Mariánská Týnice v roce 2003

Kniha pověstí ze severního Plzeňska.
Druhé vydání v nové grafické úpravě Pavla Růta.

vázáno, 140 stran

2003  ISBN 80-239-1714-5
Cena Kč 50,-
Mariánská Týnice
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

MARIÁNSKÁ TÝNICE
historie poutního místa a muzea


kolektiv autorů

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice v roce 2002 při příležitosti 50 letého trvání muzea.

Publikace o historii Mariánské Týnice od založení po současnost, historii muzea a muzejních sbírek, popis jednotlivých fondů a expozic.

formát A5
vázáno, 250 stran


2002  ISBN 80-903165-0-6
Vyprodaná
Lidová architektura
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
okres Plzeň-sever


Irena Bukačová, Karel Foud, Tomáš Karel, Jiří Křemenák

Vydal Státní památkový ústav v Plzni za přispění Muzea a galerie severního Plzeňska.

Jedinečná publikace o lidovém stavitelství v regionu včetně abecedního katalogu obcí.

formát A4
brožováno, 184 stran


2002
Vyprodaná
Historie poštovnictví
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA SEVERNÍM PLZEŇSKU


kolektiv autorů

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Publikace o historii poštovnictví a jednotlivých poštovních úřadů v podobě vzpomínek pamětníků, záznamů z kronik a archivních historických faktů.

formát A5
brožováno, 39 stran


2001
Vyprodaná
Další informace
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

PRŮMYSLOVÉ PODNIKÁNÍ
v západních Čechách
v 19. století a polovině 20. století


kolektiv autorů

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Sborník 12-ti příspěvků přednesených na semináři konaném v roce 1998. Zahrnuje články na téma průmyslu západních Čech se zvláštním zřetelem na severní Plzeňsko.

formát A5
brožováno, 120 stran


2001
Vyprodaná
Bibliografie
BIBLIOGRAFIE
Vlastivědné listy, Listy, Vlastivědný sborník


Olga Piškulová, Václav Podestát

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Pomůcka pro badatele pro základní orientaci v množství článků, které přinesly uvedené sborníky v letech 1982 - 1999, je doplněna autorským a místním rejstříkem.

formát A4

2001
Cena Kč 35,-
Gryspekové
GRYSPEKOVÉ A PŘEDBĚLOHORSKÁ ŠLECHTA
Kralovice a poddanská města


kolektiv autorů

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Sborník 17-ti příspěvků ze semináře konaného v roce 1997. Představuje zajímavé odborné články především spojené se známým šlechtickým rodem Gryspeků, ale také problematiku poddanských měst v 16. století.

formát A4
brožováno, 114 stran


1998
Cena Kč 150,-
Městské památkové zóny
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
MANĚTÍN A RABŠTEJN


kolektiv autorů

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.

Sborník 19-ti příspěvků ze semináře na téma památkových zón konaného v roce 1996 je první ucelenější publikací na dané téma z 90. let 20.století a obsahuje příspěvky předních odborníků na problematiku památek a památkové péče.

formát A4
brožováno, 132 stran


1997
Cena Kč 150,-
Severní Plzeňsko III
VYPRODÁNO!  Knihu již nelze objednat!

SEVERNÍ PLZEŇSKO III

kolektiv autorů
(Jaroslav Čechura, Tomáš Karel, Zdeněk Hazlbauer, Irena Bukačová, Bohdan Zylinskyj)

Vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici v roce 1997

VLASTIVĚDNÁ ROČENKA

formát A4

  
1997
Vyprodaná
Zalozka  1 | 2 | 3 | 4 |